Россия - страноведение

Учебная on-line программа для изучающих русский язык

  Календарь MOA :: Наш проект :: Клуб русского языка :: Проект Комениус O projektu

Jak to funguje

Náš projekt je výukový on-line program s výukovými jednotkami a úkoly s okamžitou zpětnou vazbou, textovým, obrazovým, mapovým a zvukovým materiálem, knihou hostí, doplňujícím materiálem – odkazy na ruské webové stránky. Výukový modul zprostředkovává informace zeměpisné, demografické, kulturně-historické, sociálně-správní, informace z oblasti školství a vzdělání, národních tradic i současného života a Rusku aj..

Levý a pravý navigační panel úvodní strany obsahuje odkazy na:

 • výukové jednotky označené ◄ ►
 • doplňující materiál – ruské webové stránky
 • vzkazník: Гостевая книга – v pravém navigačním panelu uprostřed

Výukové jednotky ◄ ►

 • jsou členěny na podjednotky v záložkách v horním panelu, některé jsou ozvučeny
 • v záložkách se též nacházejí úkoly s okamžitou zpětnou vazbou - % hodnocení
 • úkoly slouží k nácviku a zdokonalování, lze je opakovat tak dlouho, až je učivo osvojeno

Ozvučené výukové jednotky

 • pro optimální práci s výukovým programem doporučujeme nainstalovat QuickTime - program pro práci s multimediálními soubory (lze také stáhnout zdarma freeware na adrese http://www.slunecnice.cz/product/QuickTime-6/)

 • fungují i bez QuickTime - hlasové nahrávky se pak spustí v programu přidruženém pro tyto soubory (nejčastěji ve Windows Media Player) - zobrazí se nové okno, které částečně překrývá výukový obsah, možno minimalizovat a sledovat namluvený text

Horní a dolní navigační panel na úvodní straně obsahuje odkazy na:

 • naši školu, město Jičín, informace o České republice, informace o projektu, aj.
 • dole uprostřed odkaz na ruskou wikipedii, hlavní zdroj informací a obrazového materiálu, použitého v našem projektu + odkaz na slovník seznam.cz, kde je též verze RJ-ČJ

Prohlížeč

 • optimalizováno pro rozlišení 1024x768 (klasický 17" monitor) a prohlížeč Mozilla Firefox i MS Internet Explorer 7
 • doporučujeme však používat Firefox (zdarma ke stažení na adrese http://firefox.czilla.cz/stahnout/)

Potřebujete poradit nebo nám pomoci „vychytat“ chybičky?

 • dotazy k programu a instalaci zasílejte na adresu: peggy_lee@email.cz
 • dotazy a připomínky k obsahu projektu na adresu: vaclava.petrgalova@seznam.cz
 • nebo nám pošlete vzkaz: Гостевая книга

википедия :: словарь
>