Россия - страноведение

Учебная on-line программа для изучающих русский язык

  Календарь MOA :: Наш проект :: Клуб русского языка :: Проект Комениус O projektu

REÁLIE RUSKA – VÝUKOVÝ ON-LINE PROGRAM

Realizace projektu: 2007 – 2008

Projekt finančně podpořený KÚ Královéhradeckého kraje v rámci programu: Nadstandardní formy vzdělávání a výchovy - efektivní vzdělávací proces, realizovaný naší školou:

Masarykova obchodní akademie, Jičín
17. listopadu 220
506 11 Jičín

Telefon: +420 493 532 515
Telefax: +420 493 535 125
E-mail: sekretariat@moa-jc.cz

Autorky projektu:
PaedDr. Václava Petrgálová: vaclava.petrgalova@seznam.cz
Mgr. Lea Petrgálová: peggy_lee@email.cz

Děkujeme paní Emílii Kosťučenkové za příjemný hlas , který propůjčila textům našeho projektu.

Na realizaci a ověřování výstupů projektu se podíleli studenti 3. a 4. ročníku Masarykovy obchodní akademie, Jičín a studenti gymnázia Hořice v Podkrkonoší pod vedením Mgr. Jany Konířové.home

википедия :: словарь